Konference par Eiropas Brīvprātīgā darba nākotni

Konference par Eiropas Brīvprātīgā darba nākotni

Ikšķiles Brīvās skolas administrācijas vadītāja un Eiropas Brīvprātīgā darba projektu koordinatore Evija Rudzīte 3.-5.jūlijā piedalījās Konferencē par Eiropas Brīvprātīgā darba nākotni. Konferencē piedalījās 150 dalībnieki no dažādām valstīm, kas diskutēja par vīziju, kā nākotnē ir jāattīsta starptautiskais jaunatnes brīvprātīgais darbs. Konferencē dalībnieku runāja par Eiropas Brīvprātīgā darba vērtību un ietekmi līdz šim, iezīmēja lielākos izaicinājumus un iespējas un izsapņoja, kā nākotnē to varēju un vajadzētu mainīt, lai saglabātu līdz šim uzkrāto pieredzi un labi strādājošos mehānismus un paplašinātu starptautiskajā brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaitu.

Ikšķiles Brīvā skola uzņem Eiropas Brīvprātīgos jauniešus kopš 2014.gada, skolā ir strādājuši jaunieši no Austrijas, Vācijas, Spānijas un Itālijas. Brīvprātīgie jaunieši ienes skolā jaunu enerģiju, citu skatījumu un ienes skolā Eiropas dimensiju, iedrošinot bērnus, skolotājus un vecākus sazināties svešvalodās un ieinteresējot par dažādām valstīm. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir Eiropas Komijas apakšprogramma Erasmus+ programmas ietvaros. Šobrīd Eiropas Komisija veic pārmaiņas programmā un ir izsludināta jauna programma – Eiropas Solidaritātes Korpuss, kas radīs jauniešiem brīvprātīgā darba iespējas savā valstī vai ārzemēs, lai veidotu labākas kopienas.