Emocionālā attīstība

Emocionālās attīstības mērķis ir kļūt par psihiski līdzsvarotu personību. Tas palīdz cilvēkam dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli. Negatīvo iespaidu pārstrādāšana un pozitīvas attieksmes kultivēšana ļauj uzplaukt bērna emocijām.

Jūtu audzināšana pēc daudzu gudro domām ir pats svarīgākais izglītībā, jo bez tām prāts kļūst nevaldāms un nesaprotams. Bertrands Russels ir teicis: "Psiholoģijas vienīgais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam radīt labāku pasauli, palīdzēt cilvēkiem savienot savu brīvo prātu ar laimes apjausmu".

Kāpēc nepieciešama jūtu audzināšana jeb psihiskā attīstība?

-  cilvēkam ir noteiktas vajadzības visos personības līmeņos - arī psihiskajā un emocionālajā plāksnē;

-  cilvēkam ir vajadzīga mīlestība, uzticēšanās un drošība. Bērnam it svarīgi saņemt un izjust visa veida mīlestības jūtas - mātes mīlestību, tēva mīlestību, brāļu un māsu mīlestību, vecvecāku un skolotāju mīlestību. Mums ir nepieciešama dažādota mīlestība tāpat kā mums ir nepieciešams dazādots ēdiens. Emocijām tāpat ir jāapmierina savas pamatvajadzības pēc "barības" kā fiziskajai miesai.

-  ja cilvēks nesaņem pilnvērtīgu uzturu, viņš izsalkumā rij visu, kas pagadās, pat ja tā ir slikta barība. Tāpat bērns, kurš neatrodas emocionāli labvēlīgā  vidē, sāks uzsūkt  sevī un izrādīt sliktās emocijas. Piemēram, bērns, kura vecāki strīdas, kļūst skarbs un cinisks.

- bieži ir tā, ka mājās cilvēki neizrāda viens otram rūpes, laipnību un mīlestību pietiekošā daudzumā. Bieži tikai lietišķas attiecības un ikdienas raizes vieno vecākus un bērnus. Mīlestības trūkums izpaužas kā neveselīgas emocijas. Ir vitāli nepieciešams labot patreizējo stāvokli.

 

Emocionālās attīstības aspekti

1. Skolai vienmēr bijuši divi uzdevumi - mācīt un audzināt, dot zināšanas un labu uzvedību. Ir divi veidi, kā panākt labu bērna uzvedību. Var sekmēt to ar balvu un sodu palīdzību, bet var radīt bērnā pozitīvas emocijas, kuras liks uzvesties labi.

2. Var jau būt, ka sodu sistēma kādreiz ir novedusi pie korektas uzvešanās, bet tā vienmēr izraisa sliktas emocijas. Lai bērni justos labi un droši, ir nepieciešams radīt labvēlīgu vidi.

3. Atbilstoša, bērnam emocionāli labvēlīga vide ir:

- mīlestības caurstrāvota atmosfēra,

- drošības sajūta (laipnība un labsirdība ir ļoti būtiskas),

- fiziska un emocionāla brīvība saprāta robežās (Jānodrošina bērna iespējas brīvi pašizpausties un  apgūt apkārtni - piemēram, kāpt kokos vai bradāt pa upi. Ja to discpilīnas vārdā aizliegs, bērns kļūs kaurtīgs un vēlāk arī bezpalīdzīgs sociālā ļaunuma priekšā),

4. Labas manieres nav viss neizprotamu, mehānisku paradumu atkārtošana, bet gan iekšējās izsmalcinātības dabiska izpausme. Ir traģiski, ja bērns māk labi uzvesties sabiedrībā un māk pateikt paldies svešiem, bet ir nepateicīgs un rupjš pret saviem paša vecākiem. Ārējai uzvedībai ir jābūt iekšējā cēluma aspoguļojumam, nevis "šovam".

5. Lai audzinātu bērnos pozitīvas emocijas un palīdzētu, pieaugušajiem vispirms ir jāpārorientējas pašiem. Ir jāsāk  mīlestību nevis ņemt vai gaidīt, bet visupirms to dot!

6. Jebkurās attiecībās ir iespējama veselīga emociju apmaiņa. Piemēram, laipni un draudzīgi mēs varam būt arī pret pārdevēju, kura mums pārdod lietas.

 

Emocionālās attīstības komponentes:

1. Emociju izrādīšana,

2. Emociju savaldīšana,

3. Emocionālā veselība.

Emociju izradīšana, mīlestības  un rūpju izpausmes vislabāk bērni iemācās no pieaugušajiem. Jūtīgums un līdzjūtība pret visām būtnēm, pāri nedarīšana ne vārdos, ne darbos ir pirmais, kas jāiemācās. Nejūtīgums emocionālajā vai inteletuālajā līmenī izpaužas kā naids, sāpju nodarīšana citiem, ļauna vēlēšana utt. Iejūtība izpaužas - citu kļūdu piedošanā, nepatīkamu situāciju izturēšanā, savas vainas atzīšanā un vēlmē laboties.

Emociju savaldīšana ir augsts paškontroles līmenis. Ir jāmācās, kā tikt pāri negatīvajām emocijām, piemēram, vientulībai, dusmām, nomāktībai, bailēm, un kā atgūt līdzsvaru. Dzīvot ar pozitīvām emocijām bērniem palīdzēs: pieaugušo attieksme un pozitīvo emociju izrādīšana, stāstu stāstīšana par līdzīgiem gadījumiem, vienkāršas sarunas ar laimīgām beigām.

Emocionālo veselību nodrošina šādas metodes:

- "es tevi mīlu" teikšana un mīlestības un rūpju izrādīšana,

- sarunas ar gudriem, emocionāli bagātiem un garīgi apskaidrotiem cilvēkiem,

-  jautājumu un atbilžu pēcpusdienas,

- stāstu un atgadījumu vākšana par veselīgām, mīlas pilnām attiecībām, gadījumu atstāstīšana, situāciju analīze. Tas iedvesmo un mudina izteikt savu jušanu.

- psihiatrija un psiholoģija iejaucas tikai smagos emocionālo traucējumu gadījumos. Korekcijas ikdienā pilnībā var veikt skolotāji sadarbībā ar vecākiem.