Kopveselums - integrēta attīstība

 

Integrētās attīstības aspekti

1. Fiziskā attīstība
2. Emocionālā attīstība
3. Intelektuālā attīstība
4. Garīgā attīstība

Cilvēks nesastāv tikai no fiziskā ķermeņa. Tikpat svarīgs ir saprāts, intelekts, emocijas un garīgā būtība. Katra cilvēciskā līmeņa uzturēšanai ir nepieciešamas savas „barības vielas”.

 

 1. Fiziskā ķermeņa vajadzības ir:

 • - pilnvērtīgs, barojošs un tīrs ēdiens,
 • - atbilstošs kustību daudzums,
 • - dienas režīma ievērošana. 

 

 2. Intelektuālā un emocionālā līmenī nepieciešama:

 • - harmoniska attieksme pret citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm un priekšmetiem,
 • - pozitīvas, jaunradošas un realizējamas idejas,
 • - darbības lauks, kur šīs idejas var īstenot.

 

 3. Garīgā līmeņa „barība” jeb „barība” Dvēselei ir:

 • - Dievapziņa,
 • - sevis izteikšana, pašrealizācija,
 • - tādu dievišķu īpašību kā Mīlestība, Līdzjūtība un Rūpes izjušana,
 • - iekšēja bagātināšanās,
 • - interese par būtiskiem jautājumiem – par sevi un dzīves jēgu.

 

 Nepiemērota vai neatbilstoša „pārtika” katrā no šiem aspektiem var izraisīt disbalansu un problēmas:

 • - fiziskajā līmenī - slimības, slinkumu, vājumu;
 • -  emocionālajā – nedrošību, vardarbību, dusmas,greizsirdību;
 • - intelektuālajā – neapmierinātību, tenkas, dzēlīgumu, aplamības, amorālas izpausmes.

  

Konfiktējošu lēmumu pienemšana un neadekvāti spriedumi ir sekas tam, ka personība piedzīvo pretējas vajadzības dažādos līmeņos. Šādu cilvēku sauc par apjukušu jeb dezorientētu.  

Turpretī harmonisks cilvēks, kas gūst apmierinājumu un laimi visos līmeņos ir kopvesela jeb integrēta personība. 

Līdzīgi ir ar mūzikas instrumentiem: saskaņoti spēlējot, rodas skaista melodija, bet neharmoniskas skaņas rada kakofoniju.