IESPĒJU SKOLA: Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē!

Ikšķiles Brīvā skola ir tautskolas "99 Baltie zirgi" filiāle Ikšķilē. Skolas atvēršanu un uzturēšanu nodrošina vecāku iniciatīva: ģimenes, apvienojot savas idejas par mūsdienīgu, bērnam draudzīgu un sabiedrībai vajadzīgu skolu, kā arī liekot kopā savu darbu un līdzekļus, radījušas skolu sev - paši savā dzīvesvietā.

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MŪSU SKOLOTĀJI

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PAR IESTĀŠANOS

SKOLAS PADOME

SKOLAS NOLIKUMS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Skolas darbības mērķi. Vispārīga informācija. Skolēnu tiesības un pienākumi.

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

ERASMUS+

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGIE

Ikšķiles Brīvā skola uzņem Eiropas Brīvprātīgā darba programmas dalībniekus - esam uzņēmuši brīvprātīgos no Austrijas, Itālijas un Spānijas.

EKOSKOLA

Ikšķiles Brīvā skola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā, lai sniegtu iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

VIDES IZGLĪTĪBA

Skolas pedagogi ir izstrādājuši vairākus materiālus vides izglītībā.

PAR MUMS MEDIJOS

Tautskolas "99 Baltie zirgi" teritoriālās struktūrvienības atvēršana Ikšķilē izraisīja lielu interesi medijos, kas savukārt iedrošina iniciatīvas bagātus līdzīgi domājošos aktīvos cilvēkus no visas Latvijas iepazīties ar mūsu skolu un veidot skolas savā pilsētā vai novadā...

IESNIEGUMI

Iesniegums par iestāšanos skolā, iesniegums par kavējumu