EIROPAS BRĪVPRĀTĪGIE

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā organizācijā, iegūstot jaunas prasmes un pieredzi, savukārt organizācijām tā ir iespēja uzņemt ārzemju jauniešus. Eiropas Brīvprātīgais darbs ir abas puses bagātinošs process- ārzemju jaunieši iepazīst Latvijas kultūru, cilvēkus, tradīcijas, un Ikšķiles Brīvās skolas skolēni, vecāki un skolotāji iepazīst citu valstu kultūru, mācās valodu un sazināties ar cilvēkiem no citām valstīm.

Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši skolā strādā par skolotāju asistentiem: viņi palīdz pedagogiem stundās un ārpusklases nodarbībās, spēlējas ar skolēniem āra pauzēs, māca savu valstu spēles un rotaļas, aicina Ikšķiles apkārtnes iedzīvotājus uz savas valodas nodarbībām. Brīvprātīgie arī dalās ar savu pieredzi Eiropas Brīvprātīgajā darbā skolās un organizācijās citur Latvijā. Ārzemju brīvprātīgie mums palīdz saprast, ka pasaule ir plaša, tajā ir dažādas zemes ar atšķirīgām kultūrām un tradīcijām, kopā mēs varam daudz mācīties un bagātināties!

Ja vēlaties uzaicināt skolas brīvprātīgos viesos pie sevis, lai uzzinātu par viņu kultūru un Eiropas Brīvprātīgo darbu, rakstiet e-pastu uz šo adresi: evs@brivaskola.lv.

2013./2014.gadā Ikšķiles Brīvajā skolā brīvprātīgo darbu veica Valentina Denti no Austrijas un Alvise Andolina no Itālijas.

  Valentīna

 

  Alvise

 

2014./2015.mācību gadā uzņēmām Roser Saperas Ribas no Spānijas, Lou Rouquet no Francijas un María Pastor Martínez no Spānijas.

  Roser

   Lou

 

  Maria

 

Eiropas Brīvprātīgo darbu finansē Eiropas Komisija programmas Erasmus+ ietvaros. Informāciju par Eiropas Brīvprātīgo darbu atradīsiet Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.