MŪSU SKOLOTĀJI

 
ILZE SĒKLIŅA
Pamatizglītības skolotāja. 2.saimes audzinātāja.
Mācību daļas vadītāja  
Ilze  ir mūsu labais gariņš, kas spēj redzēt “bildi kopumā”.
Spēja radoši  izpausties stundās un sadarbībā ar bērniem iet
kopsolī ar kārtību un  centību, gatavojot dažādus dokumentus,
kas skolotāja darbā nav mazums.  Ilze vienmēr ir gatava veltīt
laiku sarunai ar bērniem, vecākiem,  kolēģiem. Un kas gan
mūsdienās ir lielāka dāvana kā otra laiks, kas tiek  veltīts mums!
 

VITA JAUCE

 

Pamatizglītības skolotāja. 1.saimes audzinātāja

Vita atrota rokas un ir gatava bērniem vārīt zupu,

ja pavārs saslimis, kā arī pieredzi darbam ar mazākajiem

skolas bērniem izmantot, ievadot nu jau lielos bērnus

pirmajā skolas gadā. Mūsu jaukā skolotāja, kas

nebaidās no izaicinājuma uzsākt un uzņemties ko jaunu!

Varbūt tas izskaidrojams ar Vitas dvēselē mītošo priecīgo

bērnu, kurš, cerams, tā arī nekad nepieaugs.

 

“Ir cilvēki, kuriem ir runas dotības. Ir cilvēki, kas dzimuši rakstnieki...

Man, savukārt, ļoti patīk strādāt ar bērniem. Man patīk, ka Tautskolā

tiek godināts mūsu senču mantojums, jo latvieši ir gudra un varena tauta.

Kā izcilais tautskolotājs Atis Kronvalds savulaik ir teicis: “Izglītība un

kultūra nav apvelkama kā jaunas drēbes, ko kāds cits ir pašūdinājis”.

Ikšķiles Brīvā skola – nesamākslota, brīva, radoša, mierīga vide,

kurā ir iespējams paskatīties otram acīs, aprunāties, paklusēt un kopīgi smieties.”

 

BENITA ZARETOKA

Sporta skolotāja gan lielajiem, gan mazajiem bērniem

 

Benita ir skolotāja, kura bērniem palīdz iemīlēt kustību prieku,

jo sports mūsu skolā tiešām ir vērsts nevis uz rezultātu un sacensību,

bet prieku! Mums ir patiess prieks, ka skolas kolektīvā ir Benita,

kas spēj ļoti stratēģiski plānot un vadīt nometnes. Viņas rāmais miers,

bet reizē arī taisnīgums un stingrība, ja nepieciešams, ikdienas darbos

bērniem ļauj novērēt Benitu kā taisnīgu un jauku skolotāju.

 

 

JULGĪ STALTE

Mūzikas un folkloras skolotāja

Mūsu enerģija, ekspresija, smiekli un viedums.

Esot kopā ar Julgī, jāaizmirst vārdi “nevaru” un “negribu”,

jo skolotāja pati nekad tādus nelieto un viņas dzirkstošie

smiekli iedvesmo, sapurina arī apkārtējos. Julgī fantastiskais

talants mūzikā savijas kopā ar zināšanām par latviešu kultūru,

radoti bērniem unikālu iespēju mācīties par savu piederību tautai.

 

 

RASA ROZE

Folkloras skolotāja. Pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Miers, rimtums, bet tajā pašā laikā priecīga uguntiņa un radošais gars,

kas ļauj Rasai ar bērniem runāt kā līdzīgam ar līdzīgu. Skolotāja,

kura nebaidās pieņemt jaunus izaicinājums un izmēģināt spēkus jomās,

kas iepriekš nav apgūtas. Runā, ka Rasu sliktā noskaņojumā neviens

vēl nav redzējis…

Mana pazīšanās ar Tautskolu sākās, jau pirms daudziem, daudziem
gadiem, kad, vēl visai maza būdama, nokļuvu šajā maģiskajā vidē - Drustos
“Tautskolā 99 Baltie zirgi”. Tobrīd Ziemas un Vasasras saulgriežu
sagaidīšana Piltiņkalnā bija paši gaidītākie, maģiskākie notikumi gadā
- cilvēku saplūšana ar dabu un apkārtēju vidi, daudz
brīnumainu cilvēku. Tur iepazītie cilvēki mani iepazīstināja ar
Ikšķiles Brīvo skolu, kurā nu jau trešo gadu es dzīvojos kā lielā
čaklu un priecīgu Rūķu saimē.

 

SANTA GRĪNBERGA

Aušanas pulciņa vadītāja

Aušana  ir netikai sena latviešu daiļamata prasme,

bet arī ļoti laba iespēja sakārtot savas domas un iemācīties

apstāties ikdienas skrējienā. Tā nu arī mūsu skolas bērniem

Santa divas reizes nedēļā māca šīs noderīgās prasmes.

Vadot tautas lietišķās mākslas studiju “Saiva”, Santa ieguvusi

pamatīgas zināšanas. Savukārt, Santas spēja nodot apgūto tālāk,

jo sevišķi aktīviem un kustīgiem bērniem, droši vien ir šūpulī ielikta dāvana.

Domas materializējas- jau ilgāku laiku domāju par to, ka aušanai vajadzētu

piesaistīt arī bērnus, un te pēkšņi mani piesaistīja bērniem. Katrā tikšanās

reizē mācās ne tikai bērni, bet arī es pati.

 

 

AIVARS REMESIS

Dambretes pulciņa vadītājs

Skolotājs Aivars ir ļoti prasmīgs un talantīgs dambretes
pulciņa vadītājs, kurš  ar prieku dodas brīvdienās kopā 
ar bērniem un šī sporta veida sacensībām  visā Latvijā. 
Pat skolēni, kas mūsu skolā vairs nemācās, ļoti labprāt  
reizi nedēļā apciemo mūs, lai satiktu skolotāju Aivaru 
un uzlabotu šīs  intelektuālās spēles prasmes.