SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" 2011.gada 14.decembrī saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu kultūras veicināšanas darbības jomā. Turpmāk visiem mūsu ziedotājiem ir iespēja saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"
Mācību iestādes reģ. Nr: 4412801047
Nodokļu maksātāja reģ. Nr: 40008016211
Juridiskā adrese: Skolas-2, Drustu pagasts, raunas novadā, LV-4132
Struktūrvienības adrese: "Daugaviņas", Daugavmala, Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5052
Banka: Swedbank, kods: HABALV22
Konts:LV67HABA0551031129603